Om mig

Jag heter Johan Büser och kandiderar för Socialdemokraterna i Göteborg till riksdagen. Anledningen till att jag engagerade mig politiskt i SSU när jag var 17 år var för att vi har olika förutsättningar i livet beroende på var i världen vi växer upp, vilken klassbakgrund vi har och vilket kön eller sexualitet som vi har.

Jag bor i Göteborg och har tidigare arbetat både som lärare och på industri. Dessutom har jag rest en del och utbildat mig till biståndsinformatör i Sydafrika. Jag har en bakgrund i SSU där jag har varit ordförande för Göteborgs SSU-distrikt och även suttit i förbundsstyrelsen. I SSU fick jag jobba med utrikespolitik, säkerhetspolitik och arbetsmarknadspolitik. De senaste åren har jag pluggat juridik och därefter jobbat med kommunstyrelsen och Socialdemokraterna i Göteborg med utbildningsfrågor och sociala frågor. I Göteborg är jag dessutom ledamot i kommunfullmäktige och 2:e vice ordförande i stadens Miljö- och klimatnämnd.

För mig som socialdemokrat är alla människors lika värde och en politik med jämlikhet som mål självklart. Det kan åstadkommas bland annat genom att garantera rätten till arbete, rätten till bostad och rätten till ett liv fritt från förtryck och diskriminering. Politik är viktigt och politik är på riktigt. Ett samhälle måste vara hållbart, och det är en viktig uppgift som politiken har. Det handlar om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Socialdemokratin och arbetarrörelsen är den politiska kraft som kan kombinera dessa perspektiv och därmed forma en politik för ökad jämlikhet.

I september avgör du. För det handlar om dig och alla andra. Tillsammans är alltid bättre än ensam.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s