Fattigdom går inte att förbjuda

Idag föreslår den moderata riksdagsledamoten från Göteborg, Cecilia Magnusson, på DN-debatt att förbjuda tiggeri på gatorna. Du kan läsa artikeln om du klickar här.

Problemet med förslaget är att det attackerar människor och inte problemet. Fattigdom går nämligen inte att förbjuda. Som socialdemokrat tycker jag att det är bättre att attackera fattigdomens orsaker istället för att attackera de människor som drabbas av den.

Varför är det så att vi har människor som tigger på våra gator? Jo, därför att tiggeri och fattigdom kommer av att vi har en arbetslöshet på 26 miljoner människor i Europa. En av de viktigaste åtgärderna för att bekämpa tiggeri och hemlöshet är att vända utvecklingen och se till att människor i hela EU har jobb och en grundläggande social trygghet

Även i Göteborg har vi idag stora grupper arbetssökande EU-medborgare som kommer hit. Detta har dels att göra med att Sverige gick med i EU 1995, och som EU-medborgare har man rätt att söka arbete och vistas i andra EU-länder. Den fria rörligheten är viktig och bra, men samtidigt har vi ett gemensamt ansvar för att människor vare sig inom eller mellan länder hamnar i kläm genom fattigdom och diskriminering.

I den här frågan måste alla ta sitt ansvar och förstå att det handlar om utsatta människor. Ansvar måste utkrävas på europeisk nivå, på nationell nivå och på lokal nivå. I Göteborg väljer vi att satsa pengar som går till frivilligorganisationer som på olika sätt hjälper dessa människor som är berörda.

I Cecilia Magnussons artikel tycks förståelsen för dessa människor saknas. Hon hänvisar i princip till att det är en del av arbetslinjen att förbjuda tiggeriet. För mig som medmänniska och socialdemokrat handlar arbetslinjen om att göra rätt för sig. Om att du som människa har rättigheter och skyldigheter. Den handlar inte om att försämra för svårt utsatta människor.

Att Magnusson, som är nummer 2 på Moderaterna i Göteborgs riksdagslista, väljer att formulera sig på detta sätt som ledande moderat är anmärkningsvärt. Hon är inte vilken person som helst och DN:s debattsida är heller inte vilken debattsida som helst. Efter en rundringning visar det sig att hennes förslag stöds av ett annat parti. Sverigedemokraterna. Då är det dags att dra öronen åt sig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s