Det är din mormor det handlar om

Politik handlar om engagemang. Och jag har varit engagerad i frågor som har handlat om fler arbeten åt unga, fler bostäder, miljö och klimat samt allas rätt till en god utbildning. Äldreomsorgsfrågorna har aldrig riktigt fått min uppmärksamhet tidigare. Det var först när jag själv fick anhöriga som använder sig av hemtjänst och som har flyttat in på ett äldreboende som jag började fundera en hel del kring de här frågorna. Att nära och kära har rätt att åldras med värdigheten i behåll är viktigt för mig.

Jag tror att vi är många som reagerar på ökade klyftor, mindre jämlikhet och sämre villkor för våra barn och äldre. Med sänkta skatter sänker vi också ambitionerna och några måste betala priset. Det är klart att det inom hemtjänsten behövs mer tid för våra äldre och att det på många av våra äldreboenden behövs mer personal om vi menar allvar med att sätta människan och inte besparingen i centrum. I en av våra valfilmer visar vi en situation som nog är välbekant för många av oss som har anhöriga i äldreomsorgen. Känslan av att det nog inte är så bra på det där äldreboendet som det skulle kunna vara för att personalen har för mycket att göra. Och känslan av dåligt samvete för att man själv inte riktigt räcker till eller finns där på plats för personen så mycket som man skulle vilja.

För oss socialdemokrater är det en självklarhet att det kommer att behövas mer personal och mer resurser framöver för att möta våra äldres behov. Därför lade vi i veckan ett förslag om 2,8 miljarder som ska gå till traineejobb för 20 000 ungdomar i äldre- och funktionshinderomsorgen. För Göteborgs del innebär det drygt 1 000 platser. Dessa jobb kommer att kombineras med yrkesutbildning, främst utbildning till undersköterska. Med vårt förslag vinner vi mycket. Det innebär ökad bemanning för att möta våra äldres behov. Det innebär att fler unga får möjlighet till jobb och utbildning och därmed slipper gå arbetslösa. Och det innebär att det är en del i att säkra det framtida rekryteringsbehovet när fler blir allt äldre under de kommande åren.

Ytterligare ett förslag som vi presenterade idag från Socialdemokraterna i Göteborg är att vi vill öppna ett seniorhotell där den äldre kan “checka in” utan biståndsbeslut.

Politik handlar om engagemang och om att se sig själv i andra. Jag vill att mina nära och kära ska ha det bra när de blir gamla och få ha rätt till ett värdigt liv. Inget annat duger. Och då måste det få kosta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s