Gabriel Wikström och Rozgar Watmani på plats i kurdiska delen av Irak

image

Under den senaste tiden har vi kunnat följa Islamiska statens, IS, skräckfyllda framfart i Irak. Vi som har följt utvecklingen förfäras över det förtryck, de hemskheter och de värderingar som IS står för och vill införa i Irak.
Den upptrappning av våldet mot minoriteter som vi har kunnat följa via nyheterna och olika rapporter är förkastligt. Enligt FN:s iraksändebud är 250 000 människor på flykt på grund av terroristgruppens intåg i Shengal. Dessa söker sig i första hand, tillsammans med de 150 000 kristna som flydde våldet i Nineva i juli, till säkerheten i Kurdistan. Den autonoma delen Kurdistan i Irak kommer fortsatt behöva stöd från det internationella samfundet.

Häromveckan talade jag med en bekant med bakgrund från Irak som berättade att en släkting hade tagits till fånga av IS. Vidare fick jag höra om kvinnor som tillfångatagits och som säljs på offentliga marknader och om kvinnor som förbjuds att gå till sina jobb och istället beordras att stanna hemma. Deras egna hem förbyts från trygghet till egna fängelser. Det finns säkerligen många fler vidriga historier att berätta om fruktansvärda avrättningar och tortyr, och visst har vi alla ett ansvar att sprida ordet om detta.

Vi som är politiskt engagerade, och i synnerhet oss som är internationalister, har ett särskilt ansvar. Därför är det glädjande att se att två av mina vänner, Gabriel Wikström som är SSU:s ordförande och Rozgar Watmani som är en kollega, bestämde sig för att åka till Erbil i kurdiska delen av Irak och ta reda på mer om situationen. Och framförallt visa på engagemang och solidaritet som första svenska politiker på plats sedan IS:s attacker inleddes.

IS är ett stort hot. Människor, oavsett etnicitet eller religiös tillhörighet är måltavlor för våldets triumfer. Vi har alla ett ansvar för att sprida ordet och göra det vi kan. Vi och omvärlden måste säga ifrån.

Advertisements

Vallöfte om 90-dagarsgarantin och 1500 nya vuxenutbildningsplatser

imageNär jag satt i SSU:s förbundsstyrelse med ansvar för arbetsmarknadspolitik drev vi frågan om att ungdomar inom 90 dagar ska erbjudas jobb eller utbildning. Det är det som vi kallar 90-dagarsgarantin.

På den socialdemokratiska partikongressen förra året fick SSU-förbundet igenom kravet. Nu går vi socialdemokrater samlat till val på att införa 90-dagarsgarantin. Idag presenterade jag tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén vårt vallöfte om 90-dagarsgarantin på en pressträff. För Göteborgs del innebär detta som ett första steg 1500 nya utbildningsplatser i vuxenutbildningen.

Regeringen har som bekant prioriterat kraftiga skattesänkningar med hänvisning till att skapa fler jobb. Tyvärr har deras skattesänkningar av bland annat krogmomsen och arbetsgivaravgifterna för unga inte varit effektiva. Totalt motsvarar dessa skattesänkningar ungefär 15-16 miljarder kronor per år, men har bara gett mellan 10 000 – 15 000 nya jobb. För den sänkta krogmomsens del innebär det att varje nytt jobb skulle ha kostat minst 1,5 miljoner kronor. Det är ett slöseri med skattepengar. Slöseriet och felaktiga prioriteringar har lett till att vi idag har en högre arbetslöshet än när den borgerliga regeringen tillträdde 2006.

Vi socialdemokrater vill istället investera i fler jobb och bättre utbildning. Vår 90-dagarsgaranti är ett led i detta. 1500 nya vuxenutbildningsplatser i Göteborg kommer att göra skillnad. Till exempel var det vid senaste intagningen till undersköterskeutbildningen 500 som inte kom in samtidigt som vi vet att rekryteringsbehovet inom äldreomsorgen framöver kommer att vara stort. Och samtidigt som många företag berättar att vart femte rekryteringsförsök misslyckas för att de inte hittar rätt kompetens för jobbet.

Politik är att vilja, politik är att välja. Vi socialdemokrater sätter viktiga framtidsinvesteringar framför nästa skattesänkning.

Fattigdom går inte att förbjuda

Idag föreslår den moderata riksdagsledamoten från Göteborg, Cecilia Magnusson, på DN-debatt att förbjuda tiggeri på gatorna. Du kan läsa artikeln om du klickar här.

Problemet med förslaget är att det attackerar människor och inte problemet. Fattigdom går nämligen inte att förbjuda. Som socialdemokrat tycker jag att det är bättre att attackera fattigdomens orsaker istället för att attackera de människor som drabbas av den.

Varför är det så att vi har människor som tigger på våra gator? Jo, därför att tiggeri och fattigdom kommer av att vi har en arbetslöshet på 26 miljoner människor i Europa. En av de viktigaste åtgärderna för att bekämpa tiggeri och hemlöshet är att vända utvecklingen och se till att människor i hela EU har jobb och en grundläggande social trygghet

Även i Göteborg har vi idag stora grupper arbetssökande EU-medborgare som kommer hit. Detta har dels att göra med att Sverige gick med i EU 1995, och som EU-medborgare har man rätt att söka arbete och vistas i andra EU-länder. Den fria rörligheten är viktig och bra, men samtidigt har vi ett gemensamt ansvar för att människor vare sig inom eller mellan länder hamnar i kläm genom fattigdom och diskriminering.

I den här frågan måste alla ta sitt ansvar och förstå att det handlar om utsatta människor. Ansvar måste utkrävas på europeisk nivå, på nationell nivå och på lokal nivå. I Göteborg väljer vi att satsa pengar som går till frivilligorganisationer som på olika sätt hjälper dessa människor som är berörda.

I Cecilia Magnussons artikel tycks förståelsen för dessa människor saknas. Hon hänvisar i princip till att det är en del av arbetslinjen att förbjuda tiggeriet. För mig som medmänniska och socialdemokrat handlar arbetslinjen om att göra rätt för sig. Om att du som människa har rättigheter och skyldigheter. Den handlar inte om att försämra för svårt utsatta människor.

Att Magnusson, som är nummer 2 på Moderaterna i Göteborgs riksdagslista, väljer att formulera sig på detta sätt som ledande moderat är anmärkningsvärt. Hon är inte vilken person som helst och DN:s debattsida är heller inte vilken debattsida som helst. Efter en rundringning visar det sig att hennes förslag stöds av ett annat parti. Sverigedemokraterna. Då är det dags att dra öronen åt sig.

Bra förslag för unga och för framtiden

De senaste två dagarna har Socialdemokraterna levererat riktigt bra förslag. Igår fick vi se SSU-förbundets ordförande Gabriel Wikström tillsammans med Stefan Löfven presentera en satsning så att gymnasieskolan blir obligatorisk 2018 och att det ska bli möjligt att med CSN-medel finansiera sitt körkort.

Att ha en gymnasieutbildning och ett körkort är idag ofta utslagsgivande för om du ska vara aktuell för ett jobb eller inte. Det finns också en tydlig klassdimension i detta. Saknar du gymnasieutbildning eller körkort är risken stor att du blir utan jobb och därmed får svårigheter att försörja dig själv.

Idag kom nästa satsning som presenterades av S-studenters ordförande Talla Alkurdi och Magdalena Andersson. Satsningen innebär kvalitetsförbättringar samt en utbyggnad av högskolan med 22 500 nya platser.

Under de senaste åren har den borgerliga regeringen valt att sänka skatten så mycket att det redan har drabbat välfärden. Och vad gäller högskolan så har antalet platser redan minskats med 20 000 om man jämför med 2010. Därför ser vi till att det blir fler platser för det kommer att behövas. Många företag talar idag om att vart femte rekryteringsförsök misslyckas eftersom de inte hittar den kompetens som de söker. Vår satsning är ett led i att investera i kunskap, minska arbetslösheten och förbättra matchningen. På så sätt stärker vi också långsiktigt Sveriges konkurrenskraft.

Det är bland annat de här förslagen, tillsammans med många andra, som vi nu går till val med. Vi är tydliga med att det handlar om människors frigörelse. Om jämlikhet. Och inte minst framtiden.

Ja till trängselskatt – nätverk och folkrörelse på samma gång!

Idag träffade jag nätverket “Ja till trängeselskatt”. Det är ett folkligt initiativ med olika människor som engagerar sig i folkomröstningen för ett ja i folkomröstningen i Göteborg som hålls den 14 september, alltså samma dag som riksdags och kommunalvalen.

Det var intressant att höra hur de arbetar, och för att vinna den här folkomröstningen är det viktigt att så många som möjligt engagerar sig. Nätverket Ja till trängselskatt och deras arbete kan man följa här. Det går också att gilla deras sida på facebook och de är nu bara en liten bit ifrån att få 10 000 likes. Det har hävdats att diskussionen om trängselskatten har handlat om folket mot etablissemanget, men detta nätverket visar tydligt att det inte bara är vi politiker från såväl rödgröna som borgerliga som stödjer idén om trängselskatt.

För mig handlar hela diskussionen om folkomröstningen och västsvenska paketet om min och andra göteborgares framtid. Det handlar om att ställa om till en mer klimatsmart stad. Om att få andas bättre luft. Om att trängas mindre. Och om att bygga ut infrastruktur och transportmöjligheter för fortsatt tillväxt och utveckling som kommer att gynna både min och framtida generationer. Trängselskatt handlar därmed inte bara om kronor och ören. Trängselskatt hänger ihop med något större, nämligen med visionen om framtidens Göteborg.

Vi kommer att vara många som kommer att behöva bära det budskapet de närmaste veckorna fram till valdagen. Och nätverket Ja till trängselskatt är en folkrörelse i sig själv.

Det är din mormor det handlar om

Politik handlar om engagemang. Och jag har varit engagerad i frågor som har handlat om fler arbeten åt unga, fler bostäder, miljö och klimat samt allas rätt till en god utbildning. Äldreomsorgsfrågorna har aldrig riktigt fått min uppmärksamhet tidigare. Det var först när jag själv fick anhöriga som använder sig av hemtjänst och som har flyttat in på ett äldreboende som jag började fundera en hel del kring de här frågorna. Att nära och kära har rätt att åldras med värdigheten i behåll är viktigt för mig.

Jag tror att vi är många som reagerar på ökade klyftor, mindre jämlikhet och sämre villkor för våra barn och äldre. Med sänkta skatter sänker vi också ambitionerna och några måste betala priset. Det är klart att det inom hemtjänsten behövs mer tid för våra äldre och att det på många av våra äldreboenden behövs mer personal om vi menar allvar med att sätta människan och inte besparingen i centrum. I en av våra valfilmer visar vi en situation som nog är välbekant för många av oss som har anhöriga i äldreomsorgen. Känslan av att det nog inte är så bra på det där äldreboendet som det skulle kunna vara för att personalen har för mycket att göra. Och känslan av dåligt samvete för att man själv inte riktigt räcker till eller finns där på plats för personen så mycket som man skulle vilja.

För oss socialdemokrater är det en självklarhet att det kommer att behövas mer personal och mer resurser framöver för att möta våra äldres behov. Därför lade vi i veckan ett förslag om 2,8 miljarder som ska gå till traineejobb för 20 000 ungdomar i äldre- och funktionshinderomsorgen. För Göteborgs del innebär det drygt 1 000 platser. Dessa jobb kommer att kombineras med yrkesutbildning, främst utbildning till undersköterska. Med vårt förslag vinner vi mycket. Det innebär ökad bemanning för att möta våra äldres behov. Det innebär att fler unga får möjlighet till jobb och utbildning och därmed slipper gå arbetslösa. Och det innebär att det är en del i att säkra det framtida rekryteringsbehovet när fler blir allt äldre under de kommande åren.

Ytterligare ett förslag som vi presenterade idag från Socialdemokraterna i Göteborg är att vi vill öppna ett seniorhotell där den äldre kan “checka in” utan biståndsbeslut.

Politik handlar om engagemang och om att se sig själv i andra. Jag vill att mina nära och kära ska ha det bra när de blir gamla och få ha rätt till ett värdigt liv. Inget annat duger. Och då måste det få kosta.